FAQs

Ak odpoveď na svoju otázku nenájdete, zavolajte nám, prosím, na číslo +420 487 882 288 alebo napíšte e-mail na obchod@krofian.cz. Najčastejšie otázky a odpovede nájdete ďalej:

Pre akých zákazníkov/odbory firma Krofian CZ spol. s r. o. dodáva stroje a zariadenia?

Naši zákazníci sú výrobné firmy, ktoré sa rozhodli zefektívniť technologické procesy pomocou nasadenia automatizácie. Sú to najmä zákazníci z oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu, ale naše technológie pracujú tiež v potravinárskom, spracovateľskom či zdravotníckom priemysle. Naša technológia preniká aj do ďalších oblastí, kde v minulosti automatizácia nebola možná. Stroje a linky Krofian nájdete nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj v mnohýchkrajinách Európskej únie ako aj mimo nej.

Aké stroje firma Krofian CZ spol. s r. o. ponúka?

Firma Krofian CZ spol. s r. o. vyvíja, vyrába a inštaluje jednoúčelové i štandardizované montážne linky, manipulátory a testovacie zariadenia. V prípade, že Vami dopytovanú technológiu nenájdete na našich stránkach, neváhajte nás osloviť na obchod@krofian.cz. Náš obchodný manažér Vás bude kontaktovať a poskytne Vám bližšie informácie o našich možnostiach.

Ako dlho trvá spracovanie konkrétnej ponuky?

Čas spracovania ponuky závisí od zložitosti technológie a úplnosti dopytu. Pri jednoduchších projektoch s jasným zadaním je termín spracovaniaponuky do 1 týždňa. Prizložitejších projektoch, keď je nutné špecifikovať technológiu, komponenty a pod., je ponuka spracovaná do 2 – 3 týždňov. Pri rozsiahlych projektoch (technologické celky) je termín ponuky individuálny.

Aké sú obvyklé dodacie lehoty, čím sú najviac ovplyvnené?

Dodacie lehoty pre malé projekty sú do 10 týždňov, stredné projekty do 14 týždňov a veľké projekty v rozsahu 4 – 6 mesiacov. Konkrétna dodacia lehota závisí od aktuálnej zákazkovej náplni, dostupnosti 3D modelov a vzoriek od zákazníka, dodacích lehotách špeciálnych (neštandardných) nakupovaných komponentov, dĺžke testovacej prevádzky pred expedíciou a samozrejme celkovejzložitosti technológie.

Ako je zaistenériadenie projektu?

Každý projekt je riadený Projektovým vedúcim, ktorý je zodpovedný za realizáciu projektu v požadovanom termíne, kvalite a nákladoch. Projektový vedúci je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka. Projektový vedúci k svojej práci využíva informačný systém Navision, kde sleduje a kontroluje všetky dôležité projektové míľniky.

Aký SW používate na konštrukciu a plánovanie?

Konštruktéri pracujú v programe SolidWorks, elektro projektanti v programe EPLAN. Na plánovanie a riadenie výroby používame ERP systém NAVISION od firmy Microsoft.

Ktoré procesy zaisťujete interne a ktoré externe (formou subdodávok)?

Vlastnými zdrojmi zaisťujeme mechanickú konštrukciu, elektro projektovanie, výrobu komponentov, zámočnícke práce, mechanickú montáž, elektro montáž vrátane výroby elektro rozvádzačov a programovania. V kooperáciách zaisťujeme niektoré tepelnéspracovania, povrchové úpravy, čiastočne obrábanie (väčšie diely), elektroerozívne obrábanie a ďalšiešpeciálne technológie.

Jak je zajištěna kontrola kvality výrobního procesu?

Veškeré technické a výrobní procesy probíhají v souladu se standardy a odpovídají certifikaci systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 popřípadě dle norem vyžadovaných zákazníkem.

Ako je zaistený záručný a pozáručný servis?

Firma Krofian CZ spol. s r. o. je garantom záručného i pozáručného servisu po dobu životnosti stroja. Našaštandardná reakčná doba na servisnú udalosť je 24 hodín. Zákazníkom ponúkame možnosť nahlásenia poruchy na našej HOT-LINE servisnej linke, dostupnej 24 hodín. Po dohode so zákazníkom sme schopní zaistiťaj kratšiu reakčnú dobu (riešené servisnouzmluvou). Spoločnosť Krofian CZ spol. s r. o. disponuje servisnými pobočkami v Dobranove pri Českej Lípe a v Brne.

Ako je zaistená dodávka náhradných dielov?

Disponujeme rozsiahlym skladom s najčastejšie používanými komponentmi (pneumatika, senzorika, pohony). V prípade, že nemáme náhradný diel na sklade, zaistíme jeho dodanie priamo od výrobcu. Vyrábané náhradné diely zaisťujeme vlastnými silami.

Čo všetko je súčasťou štandardnej dodávky?

Zákazník dostane stroj sosprievodnou dokumentáciou, ktorá obsahuje: návod na obsluhu a údržbu zariadenia, zoznam náhradných a opotrebiteľných dielov, výkresy zostáv, elektro/pneu/hydraulické schémy, BOZP, analýzu rizík, CE prehlásenie o zhode, východiskovú elektro revíziu, zálohy softvéru a prípadneďalšiu dokumentáciu podľa priania zákazníka.

Naše zařízení používají:

  • Technologické operace: montáž, sváření, lisování, nýtování, šroubování, lepení atd.
  • Manipulaci a dopravu: třídění a orientovanou dopravu, kitování a setování komponent, robotizaci
  • Měření a kontrolu

Pokud se chcete dozvědět více o těchto projektech nebo hledáte řešení Vašeho problému s automatizací, kontaktujte nás prosím na obchod@krofian.cz nebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Team