Filozofia spoločnosti

Zmysel pre technológiu je naším integrálnym šiestym zmyslom. Je to cit pre podstatu veci a dušu stroja, snaha o dokonale vyladenú technológiu, túžba po absolútnej dokonalosti. Umožňuje nám načúvať intuícii, objavovať nevyskúšané a ponúkať vždy viac, než sa po nás žiada.

So šiestym zmyslom neexistujú hranice.

Poslanie

Poslaním firmy Krofian je budovanie dlhodobých a vzájomne výhodných vzťahov so zákazníkmi. Poskytujeme služby a produkty svetovej úrovne, čo nám umožňuje trvalo zvyšovať hodnotu spoločnosti. Sme zodpovední voči zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom, spoločnosti a životnému prostrediu… a vždy dávame niečo navyše…

Vize 2018

Sme stabilnou firmou garantujúcou zodpovedný rast v oblasti návrhu a realizácie zariadení na automatizáciu výroby. Vďaka nášmu šiestemu zmyslu ponúkame vždy niečo navyše. Firma Krofian® smeruje svoje úsilie k naplneniu Vízie 2018 zvýšením podielu na trhu, diverzifikáciou portfólia a rozšírením aktivít do zahraničia.