Spoločnosť Krofian je certifikovaným partnerom Unicef

Rýdzo česká spoločnosť KROFIAN CZ, spol.sr. o., jedna z popredných firiem v Českej republike na poli priemyselnej automatizácie, vie odvádzať časť svojho zisku na dobré účely. Dňa 28. 2. už tretíkrát prevzala z rúk riaditeľky Unicef pre Českú republiku, pani Gomby, certifikát Partner Unicef. Ten býva udeľovaný dlhodobým prispievateľom. Firma Krofian sa zaradila medzi desať najvýznamnejších.

Spoločnosť Krofian už od začiatku svojej histórie prispieva na rôzne charitatívne projekty po celom svete. Vlani dosiahol rozpočet celkovúsumu 422 772 Kč a na tento rok firma uvoľnila sumu 450 000 Kč.

Prostriedky sú rozdeľované medzi tuzemských a zahraničných príjemcov. Okrem iného firma dlhodobo podporuje projekt Adopcia na diaľku, kde v súčasnosti sponzoruje 7 detí z tretích krajín. Zameriava saaj na pomoc miestnej komunite a to vo forme príspevkov pre Farskú charitu alebo konkrétnu pomoc jednotlivým občanom (motomed pre Tobiáška a Jiříka Ullmana, špeciálny tablet a tiež parkovacie miesto pred domom pre Hynka Bartoša, kočík pre deti po obrne, a i.).

Projekt Unicef firma Krofian podporuje už 5 rokov. Zatiaľ prispela na nákup tzv. darčekov pre život (stany, lieky, a i.) celkovou sumou 508 092,-Kč.

O rozdelení prostriedkov rozhodujú sami zamestnanci. Každý rok je ustanovená nová skupina. Tu si pracovníci môžu sami určiť, kam a koľko peňazí by radi poslali. Ak je to možné, firma potrebné vybavenie zakúpi sama a osobneichodovzdá príjemcovi.

Kontakt pre médiá

Mgr. Alena Krofiánová
+420 773 550 616
alena.krofianova@krofian.cz