Krofian dostal poďakovanie starostu

Firma Krofian sa zasluhuje o rozvoj svojho okolia a šírenia dobrého mena mesta. Dňa 5. 10. 2018 prebral pán Jakub Krofián z rúk pani starostky, Mgr. Romany Žateckej, „Poďakovanie starostu“, ktoré je na základe nominácií každoročne udeľovanéľuďom, ktorí sa svojou prácou, umom a usilovnosťou podieľali či podieľajú na rozvoji mesta.

Toto významné Poďakovanie sa udeľuje na základe nominácií raz ročneuž od roku 2002. Firma Krofian získala Poďakovanie za celkový prínos v oblasti strojárstva a zamestnanosti a šírenia dobrého mena mesta. Pani starostka, Mgr. Romana Žatecká, vyjadrila úctu k tomu, čo sa podarilo v rámci takmer dvadsiatichrokov tradície firmy vybudovať. Ocenila najmäspôsob, akým sa firma podieľa na rozvoji okolia formou charitatívnych príspevkov a tiež, že meno Krofian je známe aj za hranicami Českej republiky. Certifikát Partner mesta Česká Lípa a sklenený symbol mesta, prevzal pán Jakub Krofián ako jeden z ocenených v rámci 25 nominovaných.

Kontakt pre médiá

Mgr. Alena Krofiánová
+420 773 550 616
alena.krofianova@krofian.cz