KROFIAN CZ, spol. s r. o. plní svoje strategické ciele v rámci Vízie 2018

Uplynulý rok bol pre českolipskú spoločnosť Krofian, jednu z popredných českých firiem v oblasti priemyselnej automatizácie, veľmi úspešný. Stabilita, inovácie, rast a rozvoj spoločnosti – to sú dôvody, vďaka ktorým sa spoločnosti Krofian darí napĺňať ciele svojej Vízie 2018, akými sú zdvojnásobenie obratu, personálu, rozšírenie výrobných plôch a zefektívnenie výroby.

Českolipský deník, december 2017

Dokumenty k stiahnutiu

Kontakt pre médiá

Mgr. Alena Krofiánová
+420 773 550 616
alena.krofianova@krofian.cz