Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Krofian CZ spol. s r. o., IČO: 254 86 390 venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť a ako správca osobných údajov vynakladá všetko úsilie, aby chránila súkromie všetkých návštevníkov webových stránok i svojich zákazníkov, a garantuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva.

Spracovanie všetkých získaných osobných údajov registrovaných i neregistrovaných používateľov a zákazníkov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a súvisiacimi právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje používame iba na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, a na účely pracovných ponúk/zamestnania. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Tretím osobám Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme.

Cookies

Používame tzv. cookies na to, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a aby sme podľa toho stránky mohli optimalizovať. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery používateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať napr. na zistenie, či ste už zo svojho počítača www stránky navštívili. Ak je to Vaše prianie, používanie cookies si môžete sami deaktivovať v nastavení Vášho internetového prehliadača.

Osobné údaje našich zákazníkov sú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovaných služieb.

Nad svojimi osobnými údajmi nestrácate kontrolu. Môžete k nim kedykoľvek pristupovať alebo ich opraviť. Ako subjekt spracovania osobných dát máte tiež nasledujúce práva: právo na potvrdenie o spracovaní, na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenos, námietku proti spracovaniu, podať sťažnosť dozornému úradu. V prípade spracovania na základe udeleného dobrovoľného súhlasu tiež právo kedykoľvek tento súhlas vziať späť.

V prípade ďalších otázok ohľadne spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-maile: obchod@krofian.cz.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, máte právo požiadať o vykonanie nápravy. Tým nie je dotknutá možnosť subjektu údajov podať sťažnosť priamo Úradu na ochranu osobných údajov.