Priemyselná automatizácia

V oblasti priemyselnej automatizácie pôsobíme od roku 1999. Stali sme sa tak stabilnou spoločnosťou, ktorá ponúka istotu a kvalitu nielen našim obchodným partnerom, ale aj svojom zamestnancom.

Priemyselná automatizácia

Naším hlavným poľom pôsobnosti je vývoj a výroba jednoúčelových stojov, implementácia priemyselnej automatizácie a robotizácie na nových či existujúcich výrobných technológiách. Podľa požadovaného stupňa automatizácie sú pracoviská koncipované ako automatické, poloautomatické a ručné.

Ponúkame komplexné riešenie v oblasti vývoja a konštrukcie technologických celkov a jednoúčelových strojov od prvotného návrhu technologického procesu cez detailné rozpracovanie, až po konečný návrh 3D štúdie.

Nedeliteľnú súčasť štúdie tvorí elektro projekt vrátane vytipovania kľúčových komponentov, naplnenie bezpečnostných a hygienických noriem. Na uspokojenie vysokých nárokov na kvalitu výroby sú zariadenia osadzované kontrolnými a meracími prvkami a POKA-YOKE systémami.

Naši zamestnanci sa podieľajú na realizácii zákaziek od návrhu riešenia po konečnú inštaláciu, vrátane servisu dodávaných technológií. Využívame vlastné konštrukčné oddelenie, výrobu, montáž a pracovisko pre vývoj SW, pneumatických a hydraulických aplikácií. Všetky naše pracoviská sú moderne vybavené, kde prioritou je vysoká profesijná úroveň našich špecialistov. Sme schopní flexibilne reagovaťaj na individuálne potreby zákazníkov, charakteristické preobzvlášť čisté alebo obzvlášť agresívne prostredie, farmaceutickú či potravinársku výrobu alebo prostredie so zvláštnymi režimami.

V našich aplikáciách používame automatizačné prvky a komponenty od renomovaných výrobcov s rozsiahlym servisným zaistením a technickou podporou.

Všetko naše úsilie smerujeme k tomu, aby sme boli pre našich zákazníkov dlhodobými partnermi.