kruh-stranka-automotive

Automatizácia montáže čelného panelu autorádia

Automatizácia montáže čelného panelu autorádia

Poloautomatická výrobná linka zaisťuje montáž čelného panelu autorádia skladajúceho sa z dvadsiatich troch komponentov. V tomto zariadení je použitá technológia lineárneho asynchrónneho krytého dopravníka  s integrovanými montážnymi pracoviskami a automatickým robotickým pracoviskom bezdotykového mazania, testovania odporu pohybu tlačidla a laserového popisu tlačidiel.

Takt automatu je koncipovaný na max. 11 sekúnd/ks.

Automatizácia montáže čelného panelu autorádia

Popis panela laserom

Pracovisko operátora