kruh-stranka-automotive

Automatizácia montáže tlačidla

Automatizácia montáže tlačidla

Poloautomatická výrobná linka  zaisťuje veľmi presnú montáž a kontrolu tlačidla multifunkčného displeja,, skladajúceho sa zosedemnástich malých komponentov. Táto montážna technológia je osadená SCARA aj šesťosovými robotmi, synchrónnym dopravníkom, mazacím a lisovacím zariadením, ďalej kamerovou kontrolou a mechanickou kontrolou kvality.

Takt automatu je koncipovaný na max. 20 sekúnd/ks.

Multifunkčné tlačidlo

Detail operácie

Robotická montáž