Automatizácia montáže stropného držadla

Automatizácia montáže stropného držadla

Automatizácia montáže stropného držadla

Automatická montážna linka  určená na montáž zostáv stropných držadiel je koncipovaná do dvoch nezávislých dopravníkových liniek. Ide o montáž trinástich komponentov v predpruženom stave. Základným prvkom zariadenia je krokový synchrónny dopravníkový systém. Medzi ďalšie použité technológie patria robotizované operácie manipulácie a montáže. Ďalej mazacie a lisovacie zariadenie, etiketovanie, kontrola a balenie.

Takt automatu je koncipovaný na max. 6,5 sekúnd/ks.

Priemyselná automatizácia|Automobilový priemysel|Špecializované technologické zariadenia

Automatizácia montáže stropného držadlaAutomatizácia montáže stropného držadla Stropné držadloStropné držadlo Montáž konzolyMontáž konzoly
Automobilový průmysl