(MTE) Modulárne technologické zariadenia

Automatizácia výroby pre modulárne technologické zariadenia vychádza z ucelených modelových radov zariadení a výrobných liniek špecializovaných pre konkrétne aplikácie, ktoré sme schopní pomocou menších konštrukčných zmien prispôsobiť zákazníckym potrebám a ponúknuť Vám preverený koncept a know-how.

K-Modul

K-Modul je nielen nový dizajn technologického zariadenia. K-Modul je nová dimenzia v konštrukcii automatizačných zariadení, ktorá prináša zákazníkom mnoho nesporných výhod od zvýšenia bezpečnosti obsluhy, zníženia emisií hluku, zníženia rizika neoprávneného prístupu cez dizajn stroja až po skrátenie inštalácie a uvedenie zariadenia do prevádzky. Zariadenie svojím dizajnom, funkčnosťou a spoľahlivosťou bude priťahovať Vašich zákazníkov.

K-modulK-modulK-modulK-modul

Základnými stavebnými prvkami týchto zariadení a výrobných liniek sú štandardizované moduly overené pri predchádzajúcich aplikáciách. Naša databáza modulov obsahuje rozsiahly sortiment aplikácií, čo nám umožňuje rýchly a efektívny návrh zariadenia, znižuje výrobné náklady, zaisťuje jeho kompaktnosť, stabilitu výrobného procesu, rýchlosť realizácie, preverenú kvalitu a spoľahlivosť. Dlhodobo pracujeme na vývoji týchto zariadení a s každou novou realizáciouich modernizujeme použitím najnovších komponentov a poznatkov.

Charakteristika:

  • Ucelený rad montážnych zariadení a výrobných liniek
  • Koncept a dizajn využívajúci moduly
  • Vhodné pre podobné produkty
  • Databáza modulov dovoľuje skrátiť dodací termín a znížiť náklady
  • Koncept overený predchádzajúcimi aplikáciami
  • Modifikácia alebo upgrade existujúcich aplikácií

Príklady aplikácií

Montáž injekčných striekačiek

Automatická výrobná linka

Automatizácia výroby  tejto výrobnej linky spočíva v koncepcii karuselového pracoviska, ktoré zaisťuje montáž injekčných striekačiek, skladajúcich sa z ôsmich komponentov. Ide o automatickú montáž s využitím technológií manipulácie, lepenia, silikónovania a balenia. Ďalej je vybavené testovaním funkčnosti a kamerovou kontrolou..

Takt automatu je koncipovaný na max. 5 sekúnd/ks.

Priemyselná automatizácia|Automatizácia - zdravotnícky priemysel|Modulárne technologické zariadenia

Injekčná striekačkaInjekčná striekačka Zakladanie dielovZakladanie dielov Lisovanie kanylyLisovanie kanyly

Montáž injekčných ihiel

Automatizácia výroby injekčných ihiel

Automatická výrobná linka je koncipovaná ako karuselové pracovisko, ktoré zaisťuje montáž injekčných kanýlAutomatizácia výroby  tohto zariadenia spočíva v použití technológie automatickej montáže, handlingu, lepenia UV lepidlom, silikónovania a balenia, kamerovou kontrolou a funkčnými testami.

Takt automatu je koncipovaný na max. 2 sekundy/ks.

Priemyselná automatizácia|Automatizácia - Zdravotnícky priemysel|Modulárne technologické zariadenia

Injekčná ihlaInjekčná ihla Transfúzna ihlaTransfúzna ihla Automatizácia výroby injekčných ihielAutomatizácia výroby injekčných ihiel

Automatizácia výroby aerosólových ventilov

Automatizácia výroby aerosólových ventilov

Automatizácia tejto výrobnej linky zaisťuje montáž a testovanie sprejových ventilov. Zariadenie je koncipované ako synchrónna vysokorýchlostná mechanická montáž s technológiou klieštinovania a s vysokou náročnosťou na zásobovanie linky materiálom. Na testovanie sútu použité technológie kamerovej kontroly prítomnosti dielov a unikátnej kontroly na tesnosť ventilu (20 s).

Takt automatu je koncipovaný na 6 ks/s.

Priemyselná automatizácia|Priemyselné aplikácie|Modulárne technologické zariadenia

Ventil a jeho súčastiVentil a jeho súčasti Doprava komponentovDoprava komponentov Operácia vkladania komponentovOperácia vkladania komponentov

Automatizácia výroby transfúznych súprav

Automatizácia výroby transfúznych súprav

Poloautomatická výrobná linka na montáž transfúznych súprav je koncipovaná ako lineárny asynchrónny dopravník s pracoviskami integrovanými do linky. Automatizácia výroby  tohto zariadenia spočíva v použití technológie robotickej i ručnej manipulácie s flexibilnými dielmi, plnenia vakov a kamerovej kontroly. Vzhľadom na to že ide o zdravotníctvo, sútu kladené vysoké nároky na čistotu prostredia.

Takt automatu je koncipovaný na 12 – 16 sekúnd/ks podľavyhotovenia.

Priemyselná automatizácia|Automatizácia - Zdravotnícky priemysel|Modulárne technologické zariadenia

Transfúzna súpravaTransfúzna súprava Robotické plnenie vakov roztokomRobotické plnenie vakov roztokom Automatický dopravníkový systém, ručná montáž vakovAutomatický dopravníkový systém, ručná montáž vakov

Naše zariadenia používajú:

  • Technologické operácie: montáž, zváranie, lisovanie, nitovanie, skrutkovanie, lepenie atď.
  • Manipuláciu a dopravu: triedenie a orientovanú dopravu, kompletovaniea setovanie komponentov, robotizáciu
  • Meranie a kontrolu

Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto projektoch alebo hľadáte riešenie Vášho problému s automatizáciou, kontaktujte nás, prosím, na obchod@krofian.cz alebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Tím

(MTE) Modulární technologická zařízení