Automatizácia výroby transfúznych súprav

Automatizácia výroby transfúznych súprav

Automatizácia výroby transfúznych súprav

Poloautomatická výrobná linka na montáž transfúznych súprav je koncipovaná ako lineárny asynchrónny dopravník s pracoviskami integrovanými do linky. Automatizácia výroby  tohto zariadenia spočíva v použití technológie robotickej i ručnej manipulácie s flexibilnými dielmi, plnenia vakov a kamerovej kontroly. Vzhľadom na to že ide o zdravotníctvo, sútu kladené vysoké nároky na čistotu prostredia.

Takt automatu je koncipovaný na 12 – 16 sekúnd/ks podľavyhotovenia.

Priemyselná automatizácia|Automatizácia - Zdravotnícky priemysel|Modulárne technologické zariadenia

Transfúzna súpravaTransfúzna súprava Robotické plnenie vakov roztokomRobotické plnenie vakov roztokom Automatický dopravníkový systém, ručná montáž vakovAutomatický dopravníkový systém, ručná montáž vakov
(MTE) Modulární technologická zařízení