kruh-stranka-mte

(MTE) Modulárne technologické zariadenia

Automatizácia výroby pre modulárne technologické zariadenia vychádza z ucelených modelových radov zariadení a výrobných liniek špecializovaných pre konkrétne aplikácie, ktoré sme schopní pomocou menších konštrukčných zmien prispôsobiť zákazníckym potrebám a ponúknuť Vám preverený koncept a know-how.

K-Modul

K-Modul je nielen nový dizajn technologického zariadenia. K-Modul je nová dimenzia v konštrukcii automatizačných zariadení, ktorá prináša zákazníkom mnoho nesporných výhod od zvýšenia bezpečnosti obsluhy, zníženia emisií hluku, zníženia rizika neoprávneného prístupu cez dizajn stroja až po skrátenie inštalácie a uvedenie zariadenia do prevádzky. Zariadenie svojím dizajnom, funkčnosťou a spoľahlivosťou bude priťahovať Vašich zákazníkov.

Základnými stavebnými prvkami týchto zariadení a výrobných liniek sú štandardizované moduly overené pri predchádzajúcich aplikáciách. Naša databáza modulov obsahuje rozsiahly sortiment aplikácií, čo nám umožňuje rýchly a efektívny návrh zariadenia, znižuje výrobné náklady, zaisťuje jeho kompaktnosť, stabilitu výrobného procesu, rýchlosť realizácie, preverenú kvalitu a spoľahlivosť. Dlhodobo pracujeme na vývoji týchto zariadení a s každou novou realizáciouich modernizujeme použitím najnovších komponentov a poznatkov.

Charakteristika:

 • Ucelený rad montážnych zariadení a výrobných liniek
 • Koncept a dizajn využívajúci moduly
 • Vhodné pre podobné produkty
 • Databáza modulov dovoľuje skrátiť dodací termín a znížiť náklady
 • Koncept overený predchádzajúcimi aplikáciami
 • Modifikácia alebo upgrade existujúcich aplikácií

Príklady aplikácií

 • Automatizácia výroby injekčných striekačiek

  Automatická výrobná linka

  Automatizácia výroby  tejto výrobnej linky spočíva v koncepcii karuselového pracoviska, ktoré zaisťuje montáž injekčných striekačiek, skladajúcich sa z ôsmich komponentov. Ide o automatickú montáž s využitím technológií manipulácie, lepenia, silikónovania a balenia. Ďalej je vybavené testovaním funkčnosti a kamerovou kontrolou..

  Takt automatu je koncipovaný na max. 5 sekúnd/ks.

  Injekčná striekačka

  Zakladanie dielov

  Lisovanie kanyly

 • Automatizácia výroby na manipuláciu a setovanie dielov

  Produkt

  Foto z realizácie

  Operácia orientovania produktu

 • Automatizácia výroby injekčných ihiel

  Automatizácia výroby injekčných ihiel

  Automatická výrobná linka je koncipovaná ako karuselové pracovisko, ktoré zaisťuje montáž injekčných kanýlAutomatizácia výroby  tohto zariadenia spočíva v použití technológie automatickej montáže, handlingu, lepenia UV lepidlom, silikónovania a balenia, kamerovou kontrolou a funkčnými testami.

  Takt automatu je koncipovaný na max. 2 sekundy/ks.

  Injekčná ihla

  Transfúzna ihla

  Automatizácia výroby injekčných ihiel

 • Automatizácia výroby aerosólových ventilov

  Automatizácia výroby aerosólových ventilov

  Automatizácia tejto výrobnej linky zaisťuje montáž a testovanie sprejových ventilov. Zariadenie je koncipované ako synchrónna vysokorýchlostná mechanická montáž s technológiou klieštinovania a s vysokou náročnosťou na zásobovanie linky materiálom. Na testovanie sútu použité technológie kamerovej kontroly prítomnosti dielov a unikátnej kontroly na tesnosť ventilu (20 s).

  Takt automatu je koncipovaný na 6 ks/s.

  Ventil a jeho súčasti

  Doprava komponentov

  Operácia vkladania komponentov

 • Automatizácia výroby transfúznych súprav

  Automatizácia výroby transfúznych súprav

  Poloautomatická výrobná linka na montáž transfúznych súprav je koncipovaná ako lineárny asynchrónny dopravník s pracoviskami integrovanými do linky. Automatizácia výroby  tohto zariadenia spočíva v použití technológie robotickej i ručnej manipulácie s flexibilnými dielmi, plnenia vakov a kamerovej kontroly. Vzhľadom na to že ide o zdravotníctvo, sútu kladené vysoké nároky na čistotu prostredia.

  Takt automatu je koncipovaný na 12 – 16 sekúnd/ks podľavyhotovenia.

  Transfúzna súprava

  Robotické plnenie vakov roztokom

  Automatický dopravníkový systém, ručná montáž vakov

 • Automatizácia výroby svetiel

  Zadné svetlo VW Tiguan, VW Passat, Renault Scenic

  Detail prípravku

  Detail prípravku

 • Automatizácia výroby autokáblov

  Káble

  Modulárny prípravok

  Detail prípravku

Naše zariadenia používajú:

 • Technologické operácie: montáž, zváranie, lisovanie, nitovanie, skrutkovanie, lepenie atď.
 • Manipuláciu a dopravu: triedenie a orientovanú dopravu, kompletovaniea setovanie komponentov, robotizáciu
 • Meranie a kontrolu

Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto projektoch alebo hľadáte riešenie Vášho problému s automatizáciou, kontaktujte nás, prosím, na obchod@krofian.cz alebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Team