kruh-stranka-ostatni-prumysl

Priemyselná automatizácia

Ostatné priemyselné aplikácie

Tento segment zahŕňa technológie preďalšie odvetvia priemyslu ako napríklad spotrebný, strojárenský, potravinársky alebo stavebný priemysel, kde sa pravidelnou osvetou snažíme zvýšiť úroveň automatizácie výrobných procesov. Naše zariadenia a výrobné linky, ktoréuž pracujú v týchto priemyselných odvetviach, spĺňajú príslušné odborové normy a požiadavky, vyznačujú sa vysokou produktivitou a opakovateľnosťou procesu. Stroje a výrobné linky využívajú rôzne výrobné a montážne technológie (zváranie, spájkovanie, mazanie, nitovanie, skrutkovanie a pod.), triedenie, manipuláciu a prepravu produktov pomocou dopravníkových systémov, manipulátorov a robotických aplikácií. Zariadenia sa vyznačujú systémami kontroly kvality používajúce kamerové systémy, testery, senzory a iné.

Príklady aplikácií

 • Automatizácia výroby na manipuláciu a setovanie dielov

  Produkt

  Foto z realizácie

  Operácia orientovania produktu

 • Automatizácia výroby aerosólových ventilov

  Automatizácia výroby aerosólových ventilov

  Automatizácia tejto výrobnej linky zaisťuje montáž a testovanie sprejových ventilov. Zariadenie je koncipované ako synchrónna vysokorýchlostná mechanická montáž s technológiou klieštinovania a s vysokou náročnosťou na zásobovanie linky materiálom. Na testovanie sútu použité technológie kamerovej kontroly prítomnosti dielov a unikátnej kontroly na tesnosť ventilu (20 s).

  Takt automatu je koncipovaný na 6 ks/s.

  Ventil a jeho súčasti

  Doprava komponentov

  Operácia vkladania komponentov

 • Automatizácia lisovania a zvárania valcov dopravníka

  Automatizácia lisovania a zvárania valcov dopravníka

  Výrobné zariadenie zaisťuje automatickú výrobu  valcov pásového dopravníka. Toto montážne zariadenie využíva technológiu automatického obojstranného zvárania MIG, lisovania a je tu implementované kontrolné pracovisko. Vysoké nároky tu boli kladené na variabilnosť zariadenia a krátke prestavovacie časy.

  Takt automatu je koncipovaný na 20 ks/s.

  Zvarený valec dopravníka

  Foto z realizácie

Naše zariadenia používajú:

 • Technologické operácie: montáž, zváranie, lisovanie, nitovanie, skrutkovanie, lepenie atď.
 • Manipuláciu a dopravu: triedenie a orientovanú dopravu, kompletovaniea setovanie komponentov, robotizáciu
 • Meranie a kontrolu

Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto projektoch alebo hľadáte riešenie Vášho problému s automatizáciou, kontaktujte nás, prosím, na obchod@krofian.cz alebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Team