kruh-stranka-ostatni-prumysl

Automatizácia lisovania a zvárania valcov dopravníka

Automatizácia lisovania a zvárania valcov dopravníka

Výrobné zariadenie zaisťuje automatickú výrobu  valcov pásového dopravníka. Toto montážne zariadenie využíva technológiu automatického obojstranného zvárania MIG, lisovania a je tu implementované kontrolné pracovisko. Vysoké nároky tu boli kladené na variabilnosť zariadenia a krátke prestavovacie časy.

Takt automatu je koncipovaný na 20 ks/s.

Zvarený valec dopravníka

Foto z realizácie