kruh-stranka-ostatni-prumysl

Automatizácia výroby aerosólových ventilov

Automatizácia výroby aerosólových ventilov

Automatizácia tejto výrobnej linky zaisťuje montáž a testovanie sprejových ventilov. Zariadenie je koncipované ako synchrónna vysokorýchlostná mechanická montáž s technológiou klieštinovania a s vysokou náročnosťou na zásobovanie linky materiálom. Na testovanie sútu použité technológie kamerovej kontroly prítomnosti dielov a unikátnej kontroly na tesnosť ventilu (20 s).

Takt automatu je koncipovaný na 6 ks/s.

Ventil a jeho súčasti

Doprava komponentov

Operácia vkladania komponentov