kruh-stranka-zdravotni

Automatizácia výroby

Zdravotnícky priemysel

Vyvíjame, vyrábame a vykonávame servis technologických strojov a liniek určených na automatizáciu výroby, ktoré spĺňajú konštrukčné, inštalačné, operačné a procesné kvalifikačné požiadavky na vybavenie pracujúcich v oblasti zdravotníckeho priemyslu. Naše zariadenia a výrobné linky plnia požiadavky Správnej výrobnejpraxe (SVP) vrátane prípravy validačnej dokumentácie (protokoly, správy, špecifikácie, odhady rizík a pod.) a spĺňajú špeciálne hygienické podmienky a iné nároky na technologické zariadenia určených do čistých priestorovpodľa ISO 14 644 – 1.

Príklady aplikácií

 • Automatizácia výroby injekčných striekačiek

  Automatická výrobná linka

  Automatizácia výroby  tejto výrobnej linky spočíva v koncepcii karuselového pracoviska, ktoré zaisťuje montáž injekčných striekačiek, skladajúcich sa z ôsmich komponentov. Ide o automatickú montáž s využitím technológií manipulácie, lepenia, silikónovania a balenia. Ďalej je vybavené testovaním funkčnosti a kamerovou kontrolou..

  Takt automatu je koncipovaný na max. 5 sekúnd/ks.

  Injekčná striekačka

  Zakladanie dielov

  Lisovanie kanyly

 • Automatizácia výroby injekčných ihiel

  Automatizácia výroby injekčných ihiel

  Automatická výrobná linka je koncipovaná ako karuselové pracovisko, ktoré zaisťuje montáž injekčných kanýlAutomatizácia výroby  tohto zariadenia spočíva v použití technológie automatickej montáže, handlingu, lepenia UV lepidlom, silikónovania a balenia, kamerovou kontrolou a funkčnými testami.

  Takt automatu je koncipovaný na max. 2 sekundy/ks.

  Injekčná ihla

  Transfúzna ihla

  Automatizácia výroby injekčných ihiel

 • Automatizácia výroby transfúznych súprav

  Automatizácia výroby transfúznych súprav

  Poloautomatická výrobná linka na montáž transfúznych súprav je koncipovaná ako lineárny asynchrónny dopravník s pracoviskami integrovanými do linky. Automatizácia výroby  tohto zariadenia spočíva v použití technológie robotickej i ručnej manipulácie s flexibilnými dielmi, plnenia vakov a kamerovej kontroly. Vzhľadom na to že ide o zdravotníctvo, sútu kladené vysoké nároky na čistotu prostredia.

  Takt automatu je koncipovaný na 12 – 16 sekúnd/ks podľavyhotovenia.

  Transfúzna súprava

  Robotické plnenie vakov roztokom

  Automatický dopravníkový systém, ručná montáž vakov

Naše zariadenia používajú:

 • Technologické operácie: montáž, zváranie, lisovanie, nitovanie, skrutkovanie, lepenie atď.
 • Manipuláciu a dopravu: triedenie a orientovanú dopravu, kompletovaniea setovanie komponentov, robotizáciu
 • Meranie a kontrolu

Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto projektoch alebo hľadáte riešenie Vášho problému s automatizáciou, kontaktujte nás, prosím, na obchod@krofian.cz alebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Team