kruh-stranka-zdravotni

Automatizácia výroby injekčných striekačiek

Automatická výrobná linka

Automatizácia výroby  tejto výrobnej linky spočíva v koncepcii karuselového pracoviska, ktoré zaisťuje montáž injekčných striekačiek, skladajúcich sa z ôsmich komponentov. Ide o automatickú montáž s využitím technológií manipulácie, lepenia, silikónovania a balenia. Ďalej je vybavené testovaním funkčnosti a kamerovou kontrolou..

Takt automatu je koncipovaný na max. 5 sekúnd/ks.

Injekčná striekačka

Zakladanie dielov

Lisovanie kanyly