Automatizácia výroby

Zdravotnícky priemysel

Vyvíjame, vyrábame a vykonávame servis technologických strojov a liniek určených na automatizáciu výroby, ktoré spĺňajú konštrukčné, inštalačné, operačné a procesné kvalifikačné požiadavky na vybavenie pracujúcich v oblasti zdravotníckeho priemyslu. Naše zariadenia a výrobné linky plnia požiadavky Správnej výrobnejpraxe (SVP) vrátane prípravy validačnej dokumentácie (protokoly, správy, špecifikácie, odhady rizík a pod.) a spĺňajú špeciálne hygienické podmienky a iné nároky na technologické zariadenia určených do čistých priestorovpodľa ISO 14 644 – 1.

 

 

Príklady aplikácií

Montáž injekčných striekačiek

Automatická výrobná linka

Automatizácia výroby  tejto výrobnej linky spočíva v koncepcii karuselového pracoviska, ktoré zaisťuje montáž injekčných striekačiek, skladajúcich sa z ôsmich komponentov. Ide o automatickú montáž s využitím technológií manipulácie, lepenia, silikónovania a balenia. Ďalej je vybavené testovaním funkčnosti a kamerovou kontrolou..

Takt automatu je koncipovaný na max. 5 sekúnd/ks.

Priemyselná automatizácia|Automatizácia - zdravotnícky priemysel|Modulárne technologické zariadenia

Injekčná striekačkaInjekčná striekačka Zakladanie dielovZakladanie dielov Lisovanie kanylyLisovanie kanyly

Montáž injekčných ihiel

Automatizácia výroby injekčných ihiel

Automatická výrobná linka je koncipovaná ako karuselové pracovisko, ktoré zaisťuje montáž injekčných kanýlAutomatizácia výroby  tohto zariadenia spočíva v použití technológie automatickej montáže, handlingu, lepenia UV lepidlom, silikónovania a balenia, kamerovou kontrolou a funkčnými testami.

Takt automatu je koncipovaný na max. 2 sekundy/ks.

Priemyselná automatizácia|Automatizácia - Zdravotnícky priemysel|Modulárne technologické zariadenia

Injekčná ihlaInjekčná ihla Transfúzna ihlaTransfúzna ihla Automatizácia výroby injekčných ihielAutomatizácia výroby injekčných ihiel

Automatizácia výroby transfúznych súprav

Automatizácia výroby transfúznych súprav

Poloautomatická výrobná linka na montáž transfúznych súprav je koncipovaná ako lineárny asynchrónny dopravník s pracoviskami integrovanými do linky. Automatizácia výroby  tohto zariadenia spočíva v použití technológie robotickej i ručnej manipulácie s flexibilnými dielmi, plnenia vakov a kamerovej kontroly. Vzhľadom na to že ide o zdravotníctvo, sútu kladené vysoké nároky na čistotu prostredia.

Takt automatu je koncipovaný na 12 – 16 sekúnd/ks podľavyhotovenia.

Priemyselná automatizácia|Automatizácia - Zdravotnícky priemysel|Modulárne technologické zariadenia

Transfúzna súpravaTransfúzna súprava Robotické plnenie vakov roztokomRobotické plnenie vakov roztokom Automatický dopravníkový systém, ručná montáž vakovAutomatický dopravníkový systém, ručná montáž vakov

Naše zariadenia používajú:

  • Technologické operácie: montáž, zváranie, lisovanie, nitovanie, skrutkovanie, lepenie atď.
  • Manipuláciu a dopravu: triedenie a orientovanú dopravu, kompletovaniea setovanie komponentov, robotizáciu
  • Meranie a kontrolu

Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto projektoch alebo hľadáte riešenie Vášho problému s automatizáciou, kontaktujte nás, prosím, na obchod@krofian.cz alebo +420 487 882 288.

Váš Krofian Tím

Zdravotnický Průmysl