kruh-stranka-spolecenska-odpovednost

Spoločenská zodpovednosť firmy Krofian

V našej spoločnosti vnímame potrebu pomoci, každá firma i každý človek by mali mať určitú sociálnu zodpovednosť a prispievaťpodľa vlastných možností na preukázateľne potrebné projekty.

Každý rok zostavujeme tím kolegov, ktorí reprezentujú jednotlivé strediská, scieľom rozdelenia peňazí na charitu.

Uvedomujeme si váhu spoločenskej zodpovednosti, a preto dôkladne vážime, kam prostriedky poslať. Od roku 2000, kedy bola firma Krofian založená, sme sa podieľali na nákupe konkrétnych potrieb pre rodiny s postihnutými deťmi, na adopcii na diaľku, prispeli sme na pitnú vodu v Afrike a tiež na chirurgické oddelenie česko-slovenskej nemocnice v Ugande.

Samozrejme, nesmieme zabudnúť na aktivity Unicef, kde podporujeme deti zasiahnuté vojnovým konfliktom. S postupom času sa navýšila suma, ktorou môžeme pomôcť. Veríme, že v tejto činnosti budeme môcť pokračovať i naďalej a naša pomoc bude vytvárať úsmev na tvári tým, ktorí to najviac potrebujú.

Fotogaléria