Výrobné linky

Naše výrobné linky zrýchľujú a zefektívňujú výrobné procesy zákazníka. Výrobné a montážne linky dokážu čiastočnealebo aj plne nahradiť manuálne výrobné operácie. Výrobné linky môžu byť kompaktné stroje vybavené rôznymi technológiami, alebo zložené z viacerých montážnych strojovalebo zariadení do jedného celku, prepojenériadiacim systémom.

Naše výrobné linky môžu byť navrhnuté ako modulárne systémy, ktoré je možné podľa požiadaviek rozširovať o ďalšie technológie alebo prvky automatizácie.

Výrobné linky môžu byť navrhnutéako lineárne dopravné systémy s mnohými spôsobmi postupu spracovávaných komponentov, ako sú krokovacie dopravníky, pásové dopravníky.

Ďalším spôsobom možnosti konštrukcie výrobnej linky je zostava niekoľkých kompletizačných zariadení spojených do výrobnej linky. Tieto stroje a zariadenia môžu tvoriť manuálne, poloautomatické alebo plne automatické stroje.

Návrh riešenia je šitý vždy na mieru zadaniu a konkrétnym potrebám zákazníka. Výrobné linky zohľadňujú priestorové možnosti, požadovaný výkon, spôsob zásobovania dielov, medzioperačnú dopravu, požiadavky na prestaviteľnosť (univerzálnosť). Na základe našich skúseností kladieme veľký dôraz na dostatočné odskúšanie a odladenie linky pred inštaláciou u zákazníka.

Technologické operácie montážnych liniek (výpočet najčastejších zástupcov):

• lisovanie
• nitovanie
• automatické skrutkovanie
• nanášanie tukov a lepidiel
• UZ zváranie
• tepelné nitovanie
• robotická manipulácia
• lepenie
• značenie
• testovanie
• handling

Nevyhnutou potrebou pre správnu funkciu liniek je spoľahlivá identifikácia jednotlivých komponentov a zostáv vstupujúcich do výrobného alebo montážneho procesu.
Naše stroje preto vybavujeme špičkovými systémamina zamedzenie omylov v referenciách vstupných položiek alebo ich nesprávnej montáži (Poka-Yoke).

Podzostavysú v priebehu montáže niekoľkokrát kontrolované na rozmer i prítomnosť všetkých požadovaných prvkov a nasadenieďalších kontrolných prvkov ako napr. kamerových systémov, čo úplne vylučuje náhodné zmiešanie nezhodných podzostáv.

V neposlednomrade by sa plne automatická montážna linka nezaobišla bez spoľahlivých automatických podávacích a triediacich zariadení.  
V tejto oblasti spolupracujeme s renomovanými výrobcami podávacej technicky a v prípade špeciálnych aplikácií sme schopní realizovať vlastné podávacie/triediace zariadenie.