Výrobné linky

Naše výrobné linky zrýchľujú a zefektívňujú výrobné procesy zákazníka. Výrobné a montážne linky dokážu čiastočnealebo aj plne nahradiť manuálne výrobné operácie. Výrobné linky môžu byť kompaktné stroje vybavené rôznymi technológiami, alebo zložené z viacerých montážnych strojovalebo zariadení do jedného celku, prepojenériadiacim systémom.

Naše výrobné linky môžu byť navrhnuté ako modulárne systémy, ktoré je možné podľa požiadaviek rozširovať o ďalšie technológie alebo prvky automatizácie.

Výrobné linky môžu byť navrhnutéako lineárne dopravné systémy s mnohými spôsobmi postupu spracovávaných komponentov, ako sú krokovacie dopravníky, pásové dopravníky.

Ďalším spôsobom možnosti konštrukcie výrobnej linky je zostava niekoľkých kompletizačných zariadení spojených do výrobnej linky. Tieto stroje a zariadenia môžu tvoriť manuálne, poloautomatické alebo plne automatické stroje.

Návrh riešenia je šitý vždy na mieru zadaniu a konkrétnym potrebám zákazníka. Výrobné linky zohľadňujú priestorové možnosti, požadovaný výkon, spôsob zásobovania dielov, medzioperačnú dopravu, požiadavky na prestaviteľnosť (univerzálnosť). Na základe našich skúseností kladieme veľký dôraz na dostatočné odskúšanie a odladenie linky pred inštaláciou u zákazníka.

Technologické operácie montážnych liniek (výpočet najčastejších zástupcov):

• lisovanie
• nitovanie
• automatické skrutkovanie
• nanášanie tukov a lepidiel
• UZ zváranie
• tepelné nitovanie
• robotická manipulácia
• lepenie
• značenie
• testovanie
• handling

Nevyhnutou potrebou pre správnu funkciu liniek je spoľahlivá identifikácia jednotlivých komponentov a zostáv vstupujúcich do výrobného alebo montážneho procesu.
Naše stroje preto vybavujeme špičkovými systémamina zamedzenie omylov v referenciách vstupných položiek alebo ich nesprávnej montáži (Poka-Yoke).

Podzostavysú v priebehu montáže niekoľkokrát kontrolované na rozmer i prítomnosť všetkých požadovaných prvkov a nasadenieďalších kontrolných prvkov ako napr. kamerových systémov, čo úplne vylučuje náhodné zmiešanie nezhodných podzostáv.

V neposlednomrade by sa plne automatická montážna linka nezaobišla bez spoľahlivých automatických podávacích a triediacich zariadení.
V tejto oblasti spolupracujeme s renomovanými výrobcami podávacej technicky a v prípade špeciálnych aplikácií sme schopní realizovať vlastné podávacie/triediace zariadenie.

Technologické operace montážních linek (výčet nejčastějších zástupců):

• lisování
• nýtování
• automatické šroubování
• nanášení tuků a lepidel
• UZ svařování
• tepelné nýtování
• robotická manipulace
• lepení
• značení
• testování
• handling

Nezbytnou nutností pro správnou funkci linek je spolehlivá identifikace jednotlivých komponent a sestav vstupujících do výrobního nebo montážního procesu.
Naše stroje proto vybavujeme špičkovými systémy pro zamezení omylů v referencích vstupních položek nebo jejich nesprávné montáži (Poka-Yoke).

Podsestavy jsou v průběhu montáže několikrát kontrolovány na rozměr i přítomnost všech požadovaných prvků a nasazení dalších kontrolních prvků jako např. kamerových systémů, pak zcela vylučuje náhodné smíchání neshodných podsestav.

V neposlední řadě by se plně automatická montážní linka neobešla bez spolehlivých automatických podávacích a třídících zařízení.
V této oblasti spolupracujeme s renomovanými výrobci podávací technicky v případě speciálních aplikací jsme schopni realizovat vlastní podávací/třídící zařízení.